Актуелно


Посета на ученици од СУГС "Д-р Панче Караѓозов", во рамки на редовната практична настава, во нашата институција како единствена специјализирана болница за спроведување на геријатриската и палијативна грижа во државата.

Освен тоа, имавме и гости кои исто така се ученици од средно медицинско училиште од Шведка, во рамки на програмата Еразмус+ .Предвелигденски базар оддржан во домот за стари лица "Мајка Тереза".

За восхит се прекрасните креации на нашите корисници во соработка со вработените во домот.

Благодарност до соработниците од институциите кои се приклучија на настанот.Денес имав средба со директорот на СУГС "Шаип Јусуф", г-нот Доан Сулејмановски.

Средбата е основа на идни соработки меѓу двете институции во делот на пружење на
практична настава на медицинскиот кадар кој се продуцира во училиштетото.