Актуелно

Посета од страна на две членки на Инервил Групација Скопје и донација за потребите на ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина "13 Ноември"- Скопје.


Средба со Здружение на жени од Битола,наши долгогодишни пријатели и соработници особено со хосписот за палијативна грижа во Битола. Разгледување на можноста за проектни активности и соработка во делот на социјални активности на лицата сместени во установата.