Актуелно


Гостинка во емисијата "Спектар" на Македонско радио.

Разговаравме на теми поврзани со целната група
и дејноста на институцијата, мисија и визија и стратешки цели.

Голема благодарност на поканата.


Учество на стручен настан на медицински сестри вработени во ЈЗУ специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина "13 ноември"-Скопје .

Тема на стручниот настан:

"Примена на постапките за стерилизација,нивно следење и контрола на стерилизација", организиран од страна на Асоцијација за дезинфекција и стерилизација на Македонија.Продуктивна средба со директорката на СМУГС "Д-р Панче Караѓозов", г-ѓа Маја Салиу и професорката од истото училиште г-ѓа Нина Кнагс.

На самата средба разговаравме за заедничките интереси и идна меѓуинституционална соработка во делот на геријатриска и палијативна заштитa, во делот на :
   -преквалификација ;
   -наставно-научна база ;
   -соработка преку програмата Еразмус +