Контакт информации

ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина "13 Ноември"
Борис Сарафов бр. 129, 1000 Скопје
Р. Македонија

Тел: +389 2 20 31 238
Факс: +389 2 2041461
Email: info@gerontology.org.mk
Web: http://www.gerontology.org.mk


Контактирајте не!